Киелі кітаптың mp3 форматта жазылған жазбалары бар. Оларды компьютер, телефон немесе mp3-плейер сияқты аспаптарда ойнатуға болады. Көне келісімнің аудиожазбалары әзірше толық емес, бірақ Інжіл шариф толық. Сіз файлдарды төменде бөлім-бөлімімен жүктеп ала аласыз. Файлдар көлемді, сондықтан Интернетпен байланыстың тұрақты болғаны маңызды.

Көне келісім

Аты Сипаттама Жүктеп алу Көлем
Таурат

Жаратылыстың басталуы*
Мысырдан көшіп шығу*
Леуіліктер*
Руларды санау*
Заңды қайталау*

* толық емес

Таурат 235МB
Пайғамбарлар 1 Ешуа*
Билер*
Рут
Патшалықтар туралы бірінші жазба*
Патшалықтар туралы екінші жазба*
Патшалықтар туралы үшінші жазба*
Патшалықтар туралы төртінші жазба*
Езра
Нехемия*
Естер*
Әйүп*

Аудиожазба жоқ:
Шежірелер туралы бірінші жазба
Шежірелер туралы екінші жазба

* толық емес

Пайғамбарлар 1 312МB
Забур Забур жырлары*
Нақыл сөздер*
Даналықты уағыздаушы*
Сүлейменнің таңдаулы әні

* толық емес

Забур 156МB
Пайғамбарлар 2 Ишая пайғамбар*
Еремия пайғамбар*
Езекиел пайғамбар*
Даниял пайғамбар*
Жоел пайғамбар
Амос пайғамбар*
Жүніс пайғамбар
Миха пайғамбар
Зәкәрия пайғамбар*
Малахи пайғамбар

Аудиожазба жоқ:
Еремияның жоқтауы
Ошия пайғамбар
Абди пайғамбар
Нақұм пайғамбар
Аббақұқ пайғамбар
Софония пайғамбар
Хаққай пайғамбар

* толық емес

Пайғамбарлар 2 186МB

Інжіл шариф

Аты Сипаттама Жүктеп алу Көлем
Ізгі хабарлар Матай жазған Ізгі хабар
Марқа жазған Ізгі хабар
Лұқа жазған Ізгі хабар
Жохан жазған Ізгі хабар
Інжіл 1 310МB
Елшілердің істерінен – 2-Салоникалықтарға Елшілердің істері
Жақыптың хаты
Римдіктерге арналған хат
Қорынттықтарға арналған бірінші хат
Қорынттықтарға арналған екінші хат
Ғалаттықтарға арналған хат
Ефестіктерге арналған хат
Філіпіліктерге арналған хат
Қолостықтарға арналған хат
Салониқалықтарға арналған бірінші хат
Салониқалықтарға арналған екінші хат
Інжіл 2 270МB
1-Тімотеден Аянға Тімотеге арналған бірінші хат
Тімотеге арналған екінші хат
Титке арналған хат
Філимонға арналған хат
Еврейлерге арналған хат
Петірдің бірінші хаты
Петірдің екінші хаты
Жоханның бірінші хаты
Жоханның екінші хаты
Жоханның үшінші хаты
Яһуданың хаты
Аян
Інжіл 3 137МB